Disclaimer

Disclaimer voor www.adiroelandt.be

Adi Roelandt, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot www.adiroelandt.be ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Adi Roelandt behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

Adi Roelandt spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Adi Roelandt.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Adi Roelandt.Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Adi Roelandt nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Bij wijziging aan de prijs na verkoop wordt u (koper) tijdig op de hoogte gebracht. U hebt dan het recht om kosteloos de aankoop van de goederen waarvan de prijs gewijzigd is te annuleren.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Adi Roelandt.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Adi Roelandt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.